sobota, 26 maja 2012

Mironczarnia

męczy się człowiek Miron męczy
znów jest zeń słów niepotraf
niepewny cozrobień
yeń 

Miron Białoszewski